طرح توجیهی احداث باغ پسته (word,pdf) ویرایش سال ۱۴۰۰

طرح توجیهی احداث باغ پسته  (word,pdf) ویرایش سال ۱۴۰۰

 احداث باغ پسته به مساحت ۱۰ هکتار:
کل سرمايه گذاری طرح : ۷۵۰ میلیون تومان
اشتغالزای طرح : ۵  نفردائمی و ۱۰ – ۲۵ نفر فصلی
نرخ بازدهی داخلی: ۲۱%
نقطه سربه سر توليد: ۲۲%
دوره بازگشت سرمايه: ۳ سال

 طرح توجیهی احداث باغ پسته حاوی فایل word و pdf برای دانلود می باشد

بررسی فنی اقنصادی تولید پسته در طرح توجیهی احداث باغ پسته

هزینه های مربوط به احداث یک باغ پسته و تولید این محصول  ارائه شده است. 

آبیاری کرتی

لیست هزینه های احداث باغ پسته

تهیه زمین :

باغ در خاکی با پروفیل نسبتا یکسان از نظر بافت احداث می شود که قبلا در آن محصولات زراعی کشت شده است. در این مطالعه، مزرعه با استفاده از گاو آهن پنج تیغه به عمق ۹۰ سانتیمتر شخم زده می شود.

بعد از شخم، با استفاه از یک دستگاه که بوسیله تراکتور کشیده می شود زمین دیسک زده می شود. شخم و دیسک بصورت سنتی رایج می باشد. پس از دیسک زدن دو نوبت آبیاری غرقابی صورت می گیرد تا سطح زمین صاف و یکنواخت شود.

استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نیاز به تسطیح اراضی را حذف می کند. در مواردی که لایه سخت و غیرقابل نفوذ در زیر خاک وجود دارد، عملیات آماده سازی زمین با شخمی به عمق ۱۵۰ سانتیمتر در فواصل ۱۲۰ سانتیمتری آغاز می شود.

این شخم عمیق ممکن است به اندازه ۱۸۵۰ دلار در هکتار هزینه به دنبال داشته باشد. عدم انجام چنین عملیاتی ممکن است توسعه ریشه را محدود ساخته و باعث ایجاد مشکلات زهکشی شود. تهیه زمین یک سال قبل از کشت انجام می شود. اما هزینه های آن را در سال نخست احداث باغ در نظر گرفته می شود.

 درخت پسته

درخت پسته به فواصل ۶ متر در ۵ متر کشت می شود. بدین ترتیب به تعداد ۳۳۴ اصله درخت در یک هکتار کشت می گردد. گونه های مقاوم به ورتیسیلیوم (Pistacia integarima) یا گونه های هیبریدی (UCB1) حاصل از P. integarina و P . atlanitica بعنوان پایه استفاده می شوند.

رقم پسته کرمان که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، بر روی پایه ها پیوند زده می شود. از آنجایی که پسته گیاهی دو پایه است، درختان نر (رقم Peters) بایستی بطور یکنواخت در بین درختان ماده توزیع شوند.

در حال حاضر، یک درخت نر برای ۱۹ تا ۲۴ درخت ماده در نظر گرفته می شود. مطالعه جاری، نسبت ۱ به ۱۹ را مورد استفاده قرار داده است. در صورت نگهداری خوب، درختان پسته دارای عمر مفید طولانی هستند. طول عمر مفید اقتصادی درخت پسته در مطالعه جاری ۴۰سال در نظر گرفته شده است.

روش های آبیاری

سیستم آبیاری پسته در طرح توجیهی احداث باغ پسته

 هزینه  آبیاری درختان پسته

هزینه های آبیاری، شامل ۰/۰۸ دلار بر متر مکعب برای خرید آب، هزینه های پمپاژ آب در سیستم آبیاری تحت فشار به میزان۰/۰۲ دلار بر متر مکعب و نیروی کار به میزان ۰/۱۵ ساعت و این به غیر از زمان اضافی مورد نیاز در طول ماه فوریه (بهمن ماه) است.

هزینه های حمل و نقل برای تمام آبیاری ها به جز فوریه( بهمن ماه) در لیست هزینه های استفاده از ماشین آلات آورده می شود. اولین آبیاری فوریه (بهمن ماه) باعث ذخیره آب در اطراف ریشه شده و سیستم را برای استفاده در طول فصل آماده می کند.

هزینه های آبیاری در فوریه (بهمن ماه) شامل استفاده از ماشین آلات، نیروی کار برای تمیز کردن فیلترها و تعمیر خطوط می باشد. آبیاری در آوریل (فروردین ماه) در وهله نخست برای مصرف ازت است.
فرض می شود که نیاز مصرفی درختان پسته در طول یک فصل برابر با ۱۰۶۶۹ متر مکعب در هکتار می باشد. با فرض راندمان ۹۰ درصدی آبیاری، کل آب مصرف شده برابر با ۱۱۹۳۹ مترمکعب در هکتار در سال است.

سیستم آبیاری درختان پسته

آب مورد نیاز از ناحیه آبیاری تهیه می شود. هزینه سیستم شامل یک پمپ تقویت فشار، تصفیه، تزریق مواد مغذی و خطوط اصلی می باشد. هزینه ها شامل یک تخمین کلی برای سیستم بوده و مختص هیچ سیستم خاصی نمی باشد.

زمین پسته

هزینه های زمین در دامنه ای بین ۴۹۴۲ تا ۱۲۳۵۵ دلار بر هکتار متغیر است. ارزش زمین در مطالعه جاری برابر با ۹۸۸۴ دلار بر هکتار و یا ۱۰۴۰۵ دلار بر هر هکتار برای سطح زیر کشت در نظر گرفته شد.

ساختمان

کل ساختمان مورد استفاده در مطالعه جاری برابر با ۲۱۶ متر مربع با اسکلت فلزی و سقف بتونی می باشد.

ابزار آلات

شامل ابزارهای تعمیر، ابزارهای دستی و سایر ابزارهای متفرقه مزرعه مانند ابزارهای هرس می باشد.

مخازن سوخت

دو مخزن فلزی به حجم ۹۴۶ لیتر که با استفاده از نیروی جاذبه تغذیه می شوند مورد استفاده قرار می گیرند. مخازن بر روی صفحه ای سیمانی مطابق با قوانین مختلف در سطوح بخش، ایالت و فدرال قرار گرفته اند.

وسایل

وسایل مزرعه می تواند بصورت نو یا دسته دوم خریدار شوند ولی در مطالعه جاری قیمت نو مورد استفاده قرار گرفته است. قیمت خرید وسیله نو به ۶۰ درصد تقلیل یافته تا اینکه ترکیبی از ابزار نو و کهنه را در بر بگیرد.

هزینه های مالکیت سالانه وسایل و سایر سرمایه گذاری ها در جدول هزینه های کل وسایل سالانه مزرعه، سرمایه گذاری و مخارج بالاسری قرار گرفته است. هزینه های وسایل ترکیبی از سه بخش تشکیل شده است: هزینه بالاسری غیرنقدی، بالاسری نقدی و هزینه های اجرایی، هر دو نوع هزینه های بالاسری در بخش های قبلی بیان شده اند

برداشت پسته

آمادگی برای برداشت پسته در اوایل شهریورماه با توجه به سه عامل شروع می شود. خندانی پسته، ردیف های باغ برای برداشت توسط ماشین باید به اندازه کافی خشک شوند.

نشان نهایی بلوغ کامل تشکیل ناحیه ریزش بین میوه ها و محور خوشه است موقعی که خوشه به آرامی تکان داده شود میوه ها به سادگی جدا می شوند. همانند همه درختان میوه بلوغ در تمام درخت متغیر می باشد. میوه های قسمت بالای درخت در جنوب غربی و میوه هایی که در قسمت بیرون قرار دارند زودتر به بلوغ می رسند همچنین زمانی که میزان محصول کم است میوه ها زودتر به بلوغ می رسند. بعد از تکان دادن درخت و برداشت میوه های باقی مانده در درخت پوک یا دهان بسته می باشند. اتفن ترکیبی است که در سایر میوه ها برای تسریع در بلوغ استفاده می گردد ولی در پسته مؤثر نمی باشد. در نهایت برداشت کننده ها، انتقال دهنده ها و فراینده کننده ها باید برای برداشت در دسترس باشند.

نکات برداشت پسته

  1. پسته را وقتی کاملاً رسید برداشت نمایید.
  2. برداشت را ساعتهای اولیه روز شروع نموده و محصول برداشت شده را زیر سایه و یا جای خنک قرار دهید.
  3. قسمتهای آلوده به آفت را در باغ جداگانه برداشت نمایید.
  4. محصول برداشت شده را سریعا به مراکز فرآوری پسته که تمام اتوماتیک و بهداشتی است انتقال دهید تا سریعاً پوست گیری و جداسازی شود. به این ترتیب رنگ پوسته سخت پسته سفیدرنگ و بازاری پسندی مناسب خواهد داشت.

تولید و صادرات پسته

در ایران تنها ۱۰ درصد از این محصول مصرف داخلی دارد و ۹۰ درصد دیگر صادراتی است.ایران بزرگترین صادرکننده این محصول در دنیا شناخته شده است. ایالات متحدهٔ آمریکا نیز به عنوان دومین صادرکنندهٔ پسته در جهان شناخته شده. سومین صادرکنندهٔ پسته در جهان ترکیه است. و بعد از آن چین و سوریه به ترتیب در رتبه‌های بعدی قراردارند.

یکی از برتری‌های ایران در صادرات پسته موقعیت جغرافیایی این کشور است. با امکان آسان حمل و نقل، ایران به راحتی می‌تواند بازار را از کشورهایی مانند چین بگیرد.

ایجاد باغ پسته با حداقل سرمایه

برای شروع کار نیاز به ۵ میلیون تومان تسهیلات و ۲ هکتار زمین نیاز است که بعد از گذشت ۵ سال، سالانه ۲۰۰ میلیون تومان درآمد خواهید داشت. ۱۳ سال زمان لازم دارد تا درخت پسته به باردهی اقتصادی برسد.

طرح توجیهی احداث باغ پسته  (word,pdf) ویرایش سال ۱۴۰۰  احداث باغ پسته به مساحت ۱۰ هکتار: کل سرمايه گذاری طرح : ۷۵۰ میلیون تومان اشتغالزای طرح : ۵  نفردائمی و ۱۰ – ۲۵ نفر فصلی نرخ بازدهی داخلی: ۲۱% نقطه سربه سر توليد: ۲۲% دوره بازگشت سرمايه: ۳ سال  طرح توجیهی احداث باغ پسته حاوی فایل word و pdf برای دانلود می باشد بررسی فنی اقنصادی تولید پسته در طرح توجیهی احداث باغ پسته هزینه های مربوط به احداث یک باغ پسته و تولید این محصول  ارائه شده است.  لیست هزینه های احداث باغ پسته تهیه زمین : باغ در خاکی با پروفیل نسبتا یکسان از نظر بافت احداث می شود که قبلا در آن محصولات زراعی کشت شده است. در این مطالعه، مزرعه با استفاده از گاو آهن پنج تیغه به عمق ۹۰ سانتیمتر شخم زده می شود. بعد از شخم، با استفاه از یک دستگاه که بوسیله تراکتور کشیده می شود زمین دیسک زده می شود. شخم و دیسک بصورت سنتی رایج می باشد. پس از دیسک زدن دو نوبت آبیاری غرقابی صورت می گیرد تا سطح زمین صاف و یکنواخت شود. استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نیاز به تسطیح اراضی را حذف می کند. در مواردی که لایه سخت و غیرقابل نفوذ در زیر خاک وجود دارد، عملیات آماده سازی زمین با شخمی به عمق ۱۵۰ سانتیمتر در فواصل ۱۲۰ سانتیمتری آغاز می شود. این شخم عمیق ممکن است به اندازه ۱۸۵۰ دلار در هکتار هزینه به دنبال داشته باشد. عدم انجام چنین عملیاتی ممکن است توسعه ریشه را محدود ساخته و باعث ایجاد مشکلات زهکشی شود. تهیه زمین یک سال قبل از کشت انجام می شود. اما هزینه های آن را در سال نخست احداث باغ در نظر گرفته می شود.  درخت پسته درخت پسته به فواصل ۶ متر در ۵ متر کشت می شود. بدین ترتیب به تعداد ۳۳۴ اصله درخت در یک هکتار کشت می گردد. گونه های مقاوم به ورتیسیلیوم (Pistacia integarima) یا گونه های هیبریدی (UCB1) حاصل از P. integarina و P . atlanitica بعنوان پایه استفاده می شوند. رقم پسته کرمان که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، بر روی پایه ها پیوند زده می شود. از آنجایی که پسته گیاهی دو پایه است، درختان نر (رقم Peters) بایستی بطور یکنواخت در بین درختان ماده توزیع شوند. در حال حاضر، یک درخت نر برای ۱۹ تا ۲۴ درخت ماده در نظر گرفته می شود. مطالعه جاری، نسبت ۱ به ۱۹ را مورد استفاده قرار داده است. در صورت نگهداری خوب، درختان پسته دارای عمر مفید طولانی هستند. طول عمر مفید اقتصادی درخت پسته در مطالعه جاری ۴۰سال در نظر گرفته شده است. سیستم آبیاری پسته در طرح توجیهی احداث باغ پسته  هزینه  آبیاری درختان پسته هزینه های آبیاری، شامل ۰/۰۸ دلار بر متر مکعب برای خرید آب، هزینه های پمپاژ آب در سیستم آبیاری تحت فشار به میزان۰/۰۲ دلار بر متر مکعب و نیروی کار به میزان ۰/۱۵ ساعت و این به غیر از زمان اضافی مورد نیاز در طول ماه فوریه (بهمن ماه) است. هزینه های حمل و نقل برای تمام آبیاری ها…

امتیاز

امتیاز کل

با امتیاز دادن ما رو در جهت بهبود مطالب یاری فرمایید

امتیاز کاربران: ۴٫۸ ( ۱ رای)
۰ bigtheme
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0