طرح توجیهی گلخانه گل رز (word,pdf) ویرایش سال ۱۴۰۳

 طرح توجیهی گلخانه   هیدروپونیک گل رز  (word,pdf) ویرایش سال جدید

ظرفیت سالانه طرح:۳۰۰۰۰۰شاخه
تعداد شاغلین :۷نفر
هزینه های ثابت و قبل از بهره برداری۱۸,۱۹۶میلیون ریال
سرمایه درگردش طرح۹۶۳میلیون ریال
جمع سرمایه گذاری طرح۱۹,۱۵۹میلیون ریال
فروش سالیانه مبنا سال ۳۱۶,۲۰۰میلیون ریال
هزینه سالیانه مبنا سال ۳۱۲,۱۵۸میلیون ریال
سود  ناویژه سالیانه مبنا سال ۳۴,۰۴۲میلیون ریال
درصد فروش در نقطه سربسر۳۶.۸۹%درصد
نرخ بازدهی سرمایه۲۶.۴۲%درصد
دوره بازگشت سرمایه۳.۸سال

 طرح توجیهی فوق حاوی فایل word و pdf برای دانلود می باشد

 

گل رز از خانواده گلسرخیان بوده  که این گیاهان در بخشهای وسیعی از کره زمین پراکنده بوده و ازلحاظ رشد و شکل بوته و تولید گل به انواع رزهای مینیاتوری، پاسیویی،هیبرید چای، فلورینبدا، درختچه ای، بالا رو و رونده تقسیم می گردند.جنس رز دارای ۱۲۰ گونه  مختلف است کهاز مناطق سرد شمالی تا مناطق نیمه گرمسیری پراکنده شده و در تولید رزهایبریدنی گلخانه های از ارقام هیبرید چای و فلورینبدا که تولید گل انتهاییمی کنند، استفاده می شود.

معرفی محصول طرح توجیهی  گلخانه هیدروپونیک گل رز

محصول تولیدی  گل رز هلندی می‌باشد. در سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی (درگاه خدمات و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت) برای تولید رز هلندی کد آیسیک  ۰۱۱۲۴۱۲۳۵۶ به ثبت رسیده است.

كاربردهاي محصول طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک گل رز

 پرورش رز تنها برای لذت بردن از زیبایی این گل نیست بلکه از این گل برای عطرسازی تهیه چای، مربا، لیکور و بسیاری مواد خوراکی دیگر استفاده می‌شود. عطر رز آرامش‌بخش سیستم عصبی است و در راحت به خواب رفتن انسان تأثیر دارد و به همین سبب در عطردرمانی به کار برده می‌شود.

 

سابقه مصرف محصول طرح توجیهی  گلخانه هیدروپونیک گل رز

با توجه به شواهد فسیلی گل رز از ۳۵ میلیون سال قبل وجود داشته است. حداقل ۱۵۰ گونه گل رز وجود دارد و اکثر گونه های آن بومی آسیا هستند. هرچند این گل در اروپا، شمال آمریکا و شمال غربی آفریقا هم یافت می شود. گل رز برای اولین بار در بیش از ۵۰۰۰ سال پیش در باغ های آسیایی مورد استفاده قرار گرفت.

 

مواد اولیه در تولید طرح توجیهی  گلخانه هیدروپونیک گل رز

برای پرورش گل رز نیاز به پایه گل رز می باشد که در مراکز فروش پایه های گل های زینتی یافت می‌شود. 

 

سرفصل های طرح توجیهی نوشته شده ویرایش امسال :
بررسی و معرفی طرح 
زمین
محوطه سازی 
ساختمان سازی
ماشین آلات و تجهیزات (مشخصات فنی آنها )
شرح مختصری از دانش فنی و روش تولید محصولات
تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها
وسایل حمل و نقل داخل و خارج 
مواد اولیه و بسته بندی
آب ،برق ،سوخت مصرفی
برآورد هزینه تعمیرات ونگهداری
برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی
برآورد هزینه ثابت
هزینه های سرمایه ای
هزینه قبل از بهره برداری
برآورد سرمایه در گردش
برآورد هزینه استهلاک پس از اجرا
هزینه تولید سالیانه
قیمت تمام شده هر واحد
قیمت فروش محصولات
محاسبه نقطه سر به سر
درصد فروش در نقطه سربه سر
سود و زیان
ارزش افزوده خالص و نا خالص و نسبت های آن
ارزش افزوده نا خالص
ارزش افزوده خالص
نسبت افزوده ناخالص به فروش
نسبت افزوده خالص به فروش
نسبت افزوده خالص به سرمایه گذاری کل
سرمایه ثابت سرانه
سرمایه ثابت سرانه
کل سرمایه گذاری سرانه
نرخ بازدهی سرمایه
دوره برگشت سرمایه

 گلخانه مناسب پرورش گل رز  :
سیستم تهویه بایستی بتواند دمایداخل گلخانه را کنترل نماید و تعادل بین دما و رطوبت را تامین نماید. درزمان تهویه از باد مستقیم بر روی محصول باید اجتناب شود. دیواره های جانبیگلخانه باید تا ارتفاع محصول باشد. تهویه و کانالهای مربوط به تهویه بایددر بالای ارتفاع محصول قرار گیرد.
در مواقع بارندگی از خیس شدن گیاهخودداری شود و از چکه کردن پوشش گلخانه ممانعت به عمل آید. ارتفاع گلخانهباید مطلوب و نسبتا زیاد باشد (بیش از۵/۴ متر) یعنی به عبارت دیگر حداقل ۲متر ارتفاع در بالای گیاه وجود داشته باشد. البته به عنوان اصل کلی گلخانهباید حداکثر جذب نور را داشته باشد. گلخانه های بلندتر ، پهنتر و قویتربهترند. برخلاف گلخانه های ایران که عمدتاً پلاستیکی است در هلند پوششگلخانه ها عمدتا شیشه بوده ودر سالهای اخیر از پوشش های اکریلیک نیزاستفاده می شود. که عیب شیشه آن است که UV-b عبور نموده و باعث سیاهیگلبرگهای ارقام قرمز می شود. گلخانه های مولتی اسپان ازگلخانه های ونلو بهدلیل ثبات بیشتر شرایط وحجم بیشتر هوا مطلوبترند.همچنین نورگیری آنهابیشتر و هزینه احداث آنها سبکتر است. لازم به ذکر است که شیشه های مورداستفاده در هلند در قطعات ۲/۱۱۲ در ۱۵۰ استفاده می شود در حالی که عرضشیشه در گلخانه های ایرانی کمتر و مقدار قاب بیشتر شده و نور گیری را کاهشمی دهد. شیب سقف به زاویه تابش و کثیف شدن سقف بستگی دارد که از ۲۷ درجهدر ونلو به ۲۴-۲۲ درجه در واید اسپان کاهش یافته است

بهترین ارتفاع از سطح دریا: ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ متر
میزان آب مورد نیاز :۶۰ متر مکعب در روز در هکتار
Ph 
مناسب: در سیستم کشت خاکی اسیدیته مناسب بایستی حدود ۵/۶ باشد و در کشت هیدروپونیک این رقم بین ۵/۵ تا ۶ است
EC 
مناسب کمتر از ۸/۱ است این رقم در سیستمهای هیدروپونیک بسته ۷/۰ است
بندینگ: عمل خمش تعدادی از شاخه هایگیاه را می گویند که با هدف افزایش سطح برگ وافزایش میزان نورگیری صورت میگیرد.در این شکل نوع شاخه و روش انجام آن مشخص شده است.

برداشت گل رز  :
روشهای تولید و برداشت رز در گلخانهبه دو صورت پیوسته یا دوره ای است. در حالت پیوسته برداشت رزها بطور متوسطهر روز دوبار انجام می گیرد. در صورتیکه در برداشت دوره ای تمام گلها دریک مرحله برداشت می شوند و سپس به گیاهان اجازه داده می شود تا برای مرحلهبعدی تولید گل بکنند. گلها زمانی که یک تا دو گلبرگ شروع به تا خوردن میکنند، برداشت می شوند. از نظر عمر گلدانی، در مرحله ای که ۲۱-۴۰ % غنچهباز شده باشد(مرحله سوم) طول عمر طولانی تری نسبت به مرحله ای که ۱-۵ % غنچه باز شود (مرحله یک) در پی خواهد داشت.
محل قطع شاخه برای برداشت گل بالایاولین برگ پنج برگچه ای از پایین شاخه است. در فصل زمستان محل برش بالایدومین برگ پنج برگچه ای انتخاب می شود.

 طرح توجیهی گلخانه   هیدروپونیک گل رز  (word,pdf) ویرایش سال جدید ظرفیت سالانه طرح: ۳۰۰۰۰۰ شاخه تعداد شاغلین : ۷ نفر هزینه های ثابت و قبل از بهره برداری ۱۸,۱۹۶ میلیون ریال سرمایه درگردش طرح ۹۶۳ میلیون ریال جمع سرمایه گذاری طرح ۱۹,۱۵۹ میلیون ریال فروش سالیانه مبنا سال ۳ ۱۶,۲۰۰ میلیون ریال هزینه سالیانه مبنا سال ۳ ۱۲,۱۵۸ میلیون ریال سود  ناویژه سالیانه مبنا سال ۳ ۴,۰۴۲ میلیون ریال درصد فروش در نقطه سربسر ۳۶.۸۹% درصد نرخ بازدهی سرمایه ۲۶.۴۲% درصد دوره بازگشت سرمایه ۳.۸ سال  طرح توجیهی فوق حاوی فایل word و pdf برای دانلود می باشد   گل رز از خانواده گلسرخیان بوده  که این گیاهان در بخشهای وسیعی از کره زمین پراکنده بوده و ازلحاظ رشد و شکل بوته و تولید گل به انواع رزهای مینیاتوری، پاسیویی،هیبرید چای، فلورینبدا، درختچه ای، بالا رو و رونده تقسیم می گردند.جنس رز دارای ۱۲۰ گونه  مختلف است کهاز مناطق سرد شمالی تا مناطق نیمه گرمسیری پراکنده شده و در تولید رزهایبریدنی گلخانه های از ارقام هیبرید چای و فلورینبدا که تولید گل انتهاییمی کنند، استفاده می شود. معرفی محصول طرح توجیهی  گلخانه هیدروپونیک گل رز محصول تولیدی  گل رز هلندی می‌باشد. در سامانه اطلاعات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی (درگاه خدمات و اطلاعات صنعت، معدن و تجارت) برای تولید رز هلندی کد آیسیک  ۰۱۱۲۴۱۲۳۵۶ به ثبت رسیده است. كاربردهاي محصول طرح توجیهی گلخانه هیدروپونیک گل رز  پرورش رز تنها برای لذت بردن از زیبایی این گل نیست بلکه از این گل برای عطرسازی تهیه چای، مربا، لیکور و بسیاری مواد خوراکی دیگر استفاده می‌شود. عطر رز آرامش‌بخش سیستم عصبی است و در راحت به خواب رفتن انسان تأثیر دارد و به همین سبب در عطردرمانی به کار برده می‌شود.   سابقه مصرف محصول طرح توجیهی  گلخانه هیدروپونیک گل رز با توجه به شواهد فسیلی گل رز از ۳۵ میلیون سال قبل وجود داشته است. حداقل ۱۵۰ گونه گل رز وجود دارد و اکثر گونه های آن بومی آسیا هستند. هرچند این گل در اروپا، شمال آمریکا و شمال غربی آفریقا هم یافت می شود. گل رز برای اولین بار در بیش از ۵۰۰۰ سال پیش در باغ های آسیایی مورد استفاده قرار گرفت.   مواد اولیه در تولید طرح توجیهی  گلخانه هیدروپونیک گل رز برای پرورش گل رز نیاز به پایه گل رز می باشد که در مراکز فروش پایه های گل های زینتی یافت می‌شود.    سرفصل های طرح توجیهی نوشته شده ویرایش امسال : بررسی و معرفی طرح  زمین محوطه سازی  ساختمان سازی ماشین آلات و تجهیزات (مشخصات فنی آنها ) شرح مختصری از دانش فنی و روش تولید محصولات تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها وسایل حمل و نقل داخل و خارج  مواد اولیه و بسته بندی آب ،برق ،سوخت مصرفی برآورد هزینه تعمیرات ونگهداری برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی برآورد هزینه ثابت هزینه های سرمایه ای هزینه قبل از بهره برداری برآورد سرمایه در گردش برآورد هزینه استهلاک پس از اجرا هزینه تولید سالیانه قیمت تمام شده هر واحد قیمت فروش محصولات محاسبه نقطه سر به سر درصد فروش در نقطه سربه سر سود و زیان ارزش افزوده خالص…

امتیاز

امتیاز کل

با امتیاز دادن ما رو در جهت بهبود مطالب یاری فرمایید

امتیاز کاربران: ۴٫۱۴ ( ۷ رای)
۰ bigtheme
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  1. طرح توجیهی گلخانه گل رز طرح کامل و دقیقی برای سال ۱۴۰۰ می باشد

0